My Bricks
கட்டுமான தகவல் தொகுப்பு
Browsing Tag

அரசுப் பணியாளர் வீட்டுக்கடன்

அரசு ஊழியர்களுக்கான வீட்டு கடன் எப்படி பெறுவது ?

சம்பள ஏற்ற முறையில் ( Scale of Pay) முறையான அரசுப் பணியில் நான்கு ஆண்டு காலம் நிறைவுசெய்த அரசுப் பணியாளர், ஆசிரியர், கல்லூரி விரிவுரையாளர் என அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.